Werkwijze op onze technische dienst

Ongekende snelheid, heldere keuzes en een zeer hoge kwaliteit van handelen hebben MacRepair gemaakt tot de grootste, de beste én de populairste Mac-gerelateerde technische dienst van de regio Amsterdam. Deze tekst hebben wij opgesteld om u optimaal van dienst te kunnen zijn. U leest hier hoe een en ander bij ons in zijn werk gaat als u ons bezoekt op onze technische dienst, zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt, tegen zo laag mogelijke kosten.


Het vooronderzoek

Als u contact met ons opneemt gaan we eerst een vooronderzoek doen teneinde een goed beeld te krijgen van de situatie en het te volgen traject. Dit vooronderzoek vindt meestal plaats bij ons op de technische dienst, via e-mail of aan de telefoon.
Hierbij maken wij kennis met elkaar en de apparatuur in kwestie. Aan de hand van uw verhaal, de vragen die we stellen en de eventuele bezichtiging van de apparatuur kunnen we vaak al een goed beeld krijgen van het te volgen traject.
Vooronderzoeken zijn altijd geheel gratis en zonder enige verplichting.


De inname
Als we samen besluiten de machine in te nemen, maken we een opdrachtbon voor u aan. Hierop staan de details van het te volgen traject. Onze ervaring is dat zich doorgaans één van deze drie situaties voordoet:
- Na het vooronderzoek gaan we direct over tot een vaste behandeling.
- Uit het vooronderzoek blijkt dat er maatwerk verricht moet worden aan uw  apparatuur.
- Uit het vooronderzoek blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is.

Op uw opdrachtbon noteren we alle relevante gegevens; er wordt duidelijk aangegeven welke spullen u bij ons achterlaat, wat we precies gaan doen en wat de kosten van de behandeling zijn.


Het onderzoek
Tijdens het aanvullend onderzoek vormen we een zo compleet mogelijk beeld van de technische situatie. Als dat is afgesproken wordt u na het onderzoek gebeld over hoe verder te gaan; anders gaan we direct verder met een van de drie volgende mogelijkheden:
- We gaan geen behandeling toepassen; de machine kan worden opgehaald.
- We gaan een van de vele vaste behandelingen toepassen.
- We gaan maatwerk verrichten aan uw apparatuur.


De behandeling
Tijdens de behandelingsfase passen we de afgesproken behandelingsmethode toe en testen we de machine uitgebreid om het resultaat vast te stellen. Hierna nemen we contact met u op om de situatie te evalueren, of om een afhaalafspraak te maken. Als het afgesproken bedrag niet voldoende is om de behandeling succesvol af te ronden, wordt er altijd contact met u opgenomen om te overleggen over hoe verder te gaan.


Kwaliteitscontrole
Na reparatie worden steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uitgevoerd op gerepareerde apparatuur. Deze controles worden altijd verricht door een andere technicus dan die uw apparatuur heeft behandeld en vindt plaats onder directe begeleiding van onze chef technische dienst.


De opbouw van uw factuur
Bij onderzoeken, maatwerkbehandelingen én vaste prijs behandelingen worden alle kosten, inclusief gebruikte onderdelen, allemaal apart gespecificeerd weergegeven op uw factuur, zodat u eenvoudig kunt zien hoe uw reparatie kostentechnisch is opgebouwd.


Betalen
Bij MacRepair kunt op verschillende manieren betalen.
Online is e.e.a. eenvoudig geregeld o.a. via iDeal of Creditcard.
Als we de machine op locatie afleveren kunt u betalen met een eenmalige incassomachtiging.
Bij bezoek op onze technische dienst kunt u bij voorkeur per Pin betalen.

In verband met veiligheid hebben wij liever contant geld in huis, daarom vragen wij u zo mogelijk liever niet met contant geld te betalen.


Neem nu contact op, of meld uw reparatie nu direct online aan! 

MacRepair Nederland

Delen met vrienden

| Meer