Server setup en onderhoud

Ieder bedrijf heeft tegenwoordig een machine waar centraal bestanden kunnen worden opgeslagen. Er is echter veel meer mogelijk dan alleen dat. Om goed samen te werken is er een hele range aan software om uw productiviteit te verhogen. Lees mee wat wij voor u kunnen betekenen.


Filesharing/Onderhoud

Bestandsdelen is al zo oud als de Mac zelf.
Voor kleinere bedrijven is er vaak zelfs geen Serverlicentie nodig om bestanden te delen.
Het voordeel van een Serverlicentie is dat er gemakkelijker allerlei rechten kunnen worden toegekend zodat met name de veiligheid beter te garanderen valt. Het is belangrijk minimaal eenmaal per jaar onderhoud te laten verrichten aan uw bestandsserver, dit in verband met directory- en permissieproblemen die regelmatig optreden bij OSX. Laat dit onderhoud regelmatig en kosteneffectief uitvoeren door een van de specialisten van MacRepair.


E-mail

Externe hosting

Voor bedrijven tot ongeveer 15 personen laten wij per voorkeur de e-mailhosting door een internetprovider doen. Dit met name uit kostenbesparing. Door de clients goed te configureren en de mailmappen mee te nemen in de back-up wordt een zeer veilige en kosteneffectieve oplossing gerealiseerd.

Interne hosting

Als bedrijven groeien neemt de behoefte aan flexibele e-mail oplossingen toe. Push-mail voor de PDA, IMAP voor optimale sychronisatie, en webmail zijn maar enkele voorbeelden van technologiën die de mogelijkheden vergroten. Als onafhankelijke technische dienst kijken we graag naar uw behoeften. Neem contact op voor een inleidend gesprek.


Webmail

Bent u of zijn uw werknemers veel onderweg waarbij zij geen eigen computer bij zich hebben, dan is webmail een prima alternatief; eenvoudig e-mail lezen en versturen via een webbrowser. MacRepair zorgt voor een provider en regelt dat alles perfect werkt, tot en met de synchronisatie van uw vaste e-mailprogramma.


Agenda

Voor het goed laten samenwerken van mensen is een goede agendaplanning absoluut noodzakelijk. Van oudsher is MeetingMaker het standaaard pakket voor de Mac. Ook FileMaker zien we de laatste jaren steeds meer, temeer daar FileMaker flexibele integratie met andere bedrijfsprocessen mogelijk maakt. Sinds Mac OSX 10.5 is het eindelijk mogelijk ook iCal als volwaardige groepsagenda te gebruiken, zodat u kosteneffectief een volwaardige groepsagenda kunt realiseren.


CRM

Een goed klanten-, uren- en orderbeheersysteem is onontbeerlijk voor een goede bedrijfvoering. In de niet-creatieve sectoren, met name de handelssector van de economie is deze uitspraak het intrappen van een open deur. Echter in de doorgaans zo innovatieve creatieve sector loopt men nogal eens achter als het gaat om efficiënte bedrijfslogistiek. Jaren geleden heeft de oprichter van MacRepair al menig artikel hierover gepubliceerd. Hoeveel reclamestudio's hun facturen nog steeds in Quark opmaken, hun adressenbestand in Excell hebben en de urenregistratie in Stickies doen, verbaast ons altijd nog. Geef uw kantoor een efficiencyboost met een goed CRM pakket.


Back-uppen

Macs scoren in tests steevast zeer hoog in functionaliteit en kwaliteit. Helaas heeft die zweem van onfeilbaarheid ook een keerzijde: Mac-gebruikers hebben doorgaans een zorgwekkend lage discipline als het gaat om back-uppen.
Toch is het maken van back-ups absolute noodzaak. Het kan elk moment gebeuren dat een harddisk defect raakt. Zonder back-up is dan alles wat op die schijf staat verloren gegaan.
MacRepair heeft in de loop der jaren een aantal back-upstrategiën ontwikkeld die niet de hoofdprijs kosten maar wel de veiligheid bieden die uw bedrijf broodnodig heeft.
Neem contact op voor het maken van een afspraak.


Flexwerken/benadering van buiten

In toenemende mate werken medewerkers op andere locaties dan de bedrijfslocatie. Waarbij men natuurlijk wel volledig moet kunnen beschikken over alle benodigde bestanden. Een snelle, betrouwbare en vooral veilige verbinding met het bedrijfsnetwerk is mogelijk. Neem contact op voor een afspraak, of een inleidend gesprek.


Heeft u vragen? Stel ze ons gerust!
MacRepair Nederland

Delen met vrienden

| Meer