EN HRM ondersteuning

EN HRM managers zijn uitstekend in staat personen te scannen op allerlei profielen. Het vaststellen van de specifieke vakkennis, zonder de bedrijfskritische processen mogelijk in gevaar te brengen is voor veel organisaties wel lastig te realiseren.


Op een gegeven moment zien we dat onze klanten een dusdanige groei meemaken dat het inhuren van een extern bedrijf te duur wordt tav het aannemen van een interne systeem-beheerder. Vaak hebben deze groeiers nog niet voldoende ervaring in HRM. MacRepair assisteert hen bij het selectieproces en kan ook bijvoorbeeld via een tijdelijk dienstverband de werking van deze personen uitstekend vaststellen.

Verschillende mogelijkheden staan u ter beschikking. De betreffende persoon of personen kunnen bij ons geoutsourced worden; zij komen voor korte tijd bij ons in dienst of worden juist in uw bedrijf nauwlettend begeleid en gevolgd. Dit alles vanzelfsprekend in goed overleg met alle personen in kwestie.

Hiermee kan het riscico op een niet goed functionerend personeelslid aanzienlijk verkleind worden.

Door middel van uitgebreide rapportages wordt u op de hoogte gehouden en voorzien wij u van een goed beargumenteerd advies.

Neem contact op voor een inleidend gesprek.
 

MacRepair Netherlands

Share with friends

| More